രാസനാമങ്ങൾ

🕯️⌛ *CHEMISTRY* ⌛🕯️

         *രാസനാമങ്ങൾ*


● എലിവിഷം :-
സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ്

● പാറ്റാഗുളിക :-
നാഫ്തലീൻ

● ക്ലോറോഫോം :- ട്രൈക്ലോറോ മീഥെയ്ൻ

● അപ്പക്കാരം :-
സോഡിയം ബൈ
കാർബണേറ്റ്

● അലക്കുകാരം :-
സോഡിയം കാർബണേറ്റ്

● പൊട്ടാഷ് ആലം :- പൊട്ടാസ്യം അലുമിനിയം
സൾഫേറ്റ്

● വെള്ളാരങ്കല്ല് :-
സിലിക്കൺ ഡൈ  ഓക്സൈഡ് (ക്വാർട്സ്)

● ഗോമേദകം :-
അലുമിനിയം ഫ്ലൂറിൻ  സിലിക്കേറ്റ്

● മരതകം :-
ബെറിലിയം അലുമിനിയം  സിലിക്കേറ്റ്

● പുഷ്യാരാഗം :-
അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ്

● കൊറണ്ടം :-
അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ്

● തുരിശ് :-
കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്

● കുമ്മായം :-
കാൽസ്യം
ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്

● നീറ്റുകക്ക :-
കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ്

● ജിപ്സം :-
ഹൈഡ്രെറ്റഡ് കാൽസ്യം  സൾഫേറ്റ്

● ചോക്ക് :-
കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്

● പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് :-   കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ്  ഹെമിഹൈഡ്രെറ്റ്

● അജിനോമോട്ടോ :- മോണോസോഡിയം
ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ്

● വിനാഗിരി :-
നേർപ്പിച്ച അസറ്റിക്  ആസിഡ്

● സോഡാവാട്ടർ :-
കാർബോണിക് ആസിഡ്

● ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം :-
കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്

● ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ :-
കാൽസ്യം ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റ്

● ക്രോം ആലം :-
ക്രോമിയം പൊട്ടാസ്യം  സൾഫേറ്റ്

● കറിയുപ്പ് :-
സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്

● വെടിയുപ്പ് :-
പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ്

● ക്ലാവ് :-
ബേസിക് കോപ്പർ  കാർബണേറ്റ്

● ഹൈപ്പോ :-
സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ്

● സ്പിരിറ്റ്‌ :-
ഈഥയ്ൽ ആൽക്കഹോൾ

● നവസാരം :-
അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്

● കണ്ണീർവാതകം :-
ക്ലോറോ അസറ്റോഫിനോൾ/ ബെൻസീൻ ക്ലോറൈഡ്

● ഘനജലം :-
ഡ്യൂട്ടിരിയം ഓക്‌സൈഡ്

● സ്മെല്ലിങ് സാൾട്ട് :-
അമോണിയം കാർബണേറ്റ്

● കാസ്റ്റിക് സോഡ :-
സോഡിയം
ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്

● തുരുമ്പ് :-
ഹൈഡ്രെറ്റഡ് അയൺ  ഓക്‌സൈഡ്

● ആസ്പിരിൻ :-
അസറ്റൈൽ സാലി സിലിക്  ആസിഡ് .


Post a Comment

0 Comments