ഇന്ത്യയിലെ അണക്കെട്ടുകൾ

ഇന്ത്യയിലെ അണക്കെട്ടുകൾ


🔹അണക്കെട്ടുകളെ ഭാരതത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

✅ജവഹർലാൽ നെഹ്റു

🔹ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ട്

✅ഗ്രാന്റ് അണക്കെട്ട്

🔹ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിവിധോദ്ദേശ നദീതട പദ്ധതി 

✅ദാമോദർ നദീതട പദ്ധതി

🔹ദാമോദർ നദീതട പദ്ധതി  നിലവിൽ വന്ന വർഷം

✅1948 ജൂലൈ 7

🔹അമേരിക്കയിലെ ടെന്നസിവാലി അതോറിറ്റിയുടെ മാതൃകയിലുള്ള നദീതട പദ്ധതി

✅ദാമോദർ വാലി

🔹ദാമോദർവാലി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ആദ്യ അണക്കെട്ട് 

✅തില്ലയ്യ അണക്കെട്ട്

🔹തില്ലയ്യ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത്
 
✅ബരാക്കർനദി (ദാമോദറിന്റെ പോഷകനദി)

🔹ദാമോദർ നദീതട പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ സംസ്ഥാന ങ്ങൾ

✅ജാർഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ

🔹രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന വിവധോദ്ദേശ പദ്ധതി

✅ചംബൽ നദി പദ്ധതി

🔹ഗാന്ധിസാഗർ ഡാം,റാണാപ്രതാപ് സാഗർ ഡാം, ജവഹർ സാഗർ ഡാം, കോട്ട തടയണ എന്നിവ ചേരുന്ന വിവിധോദ്ദേശ പദ്ധതി
 
✅ചംബൽ നദീതട പദ്ധതി

🔹ചംബൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ അണക്കെട്ട്

✅ഗാന്ധി സാഗർ ഡാം

🔹ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളംകൂടിയ അണക്കെട്ട്

✅ഹിരാക്കുഡ്

🔹ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ അണക്കെട്ട്

✅തെഹ്‌രി (ഭഗീരഥിനദി, ഉത്തരാഖണ്ഡ്)

🔹ഇന്ത്യയിലെ ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ അണക്കെട്ട്

✅ഭക്രാനംഗൽ

🔹ഭക്രാനംഗൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ 2 അണക്കെട്ടുകൾ

✅ഭക്രാ , നംഗൽ

🔹ഭക്രഅണക്കെട്ട് രൂപം കൊടുക്കുന്ന തടാകമാണ്

✅ഗോവിന്ദ് സാഗർ

🔹ഭക്രാനംഗൽ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നദി

✅സത്‌ലജ്

🔹രാജസ്ഥാന്റെ  വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലസേചനം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി

✅ഇന്ദിരാഗാന്ധി  കനാൽ

🔹ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ കൃഷ്ണ നദിക്കു കുറുകെ  നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അണക്കെട്ട്

✅നാഗാർജുന സാഗർ

🔹പ്രാചീന ബുദ്ധമത പണ്ഡിതനായ നാഗാർജുനന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള അണക്കെട്ട്

✅നാഗാർജുന സാഗർ

🔹നർമ്മദയിലെയും പോഷക നദികളിലെയും ജല സേചന വൈദ്യുതോൽപ്പാദന സാധ്യതകൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവിവിധോദ്ദേശ്യ പദ്ധതികൾ

✅സർദാർ  സരോവർ

🔹കൃഷ്ണ രാജസാഗർ ഡാമിന്റെ മറ്റൊരു പേര്

✅വിശ്വേശരയ്യ ഡാം

🔹ഇന്ത്യയുടെയും നേപ്പാളിന്റെയും സംയുക്ത വിവിധോദ്ദേശ്യ പദ്ധതികൾ

✅കോസി പദ്ധതി,ഗ്യാണ്ട്ക് പദ്ധതി 

🔹ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റബ്ബർ ഡാം

✅ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ജൻജവതി നദിയിൽ

Post a comment

0 Comments

isro