കേരളത്തിലെ നദികള്‍

കേരളത്തിലെ നദികള്‍

കേരളത്തിലെ നദികൾ
1.കേരളത്തിലെ ആകെ നദികൾ ?
Answer :- 44
2. ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി?
Answer :- പെരിയാർ
3. ഏറ്റവും ചെറിയ നദി?
Answer :- മഞ്ചെശ്വരം
4. വടക്കേ അറ്റത്തെ നദി ?
Answer :- മഞ്ചെശ്വരം
5. തെക്കേ അറ്റത്തെ നദി?
Answer :- നെയ്യാർ
6. പ്രാചീന കാലത്ത് ബാരീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി?
Answer :- പമ്പ
7. ഏത് പുഴയുടെ തീരമാണ് മാമാങ്കത്തിന് വേദി ആയിരുന്നത്?
Answer :- ഭാരതപ്പുഴ
8. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുഴകളുള്ള ജില്ല?
Answer :- കാസർഗോഡ്‌
9. കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ എത്ര?
Answer :- 3
10. കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെ ?
Answer :-കബനി, ഭവാനി, പാമ്പാർ
11. കുറുവ ദ്വീപ്‌ ഏത് നദിയിൽ ആണ്?
Answer :-കബനി
12. പാത്രക്കടവ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നദി?
Answer :- കുന്തിപ്പുഴ
13. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകളുള്ള നദി?
Answer :- പെരിയാർ
14. കാസർഗോഡ്‌ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ?
Answer :- ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ
15. പറശ്ശനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്?
Answer :- വളപട്ടണം
16. ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
Answer :- പമ്പ
17. അതിരപ്പള്ളി, വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഏത് നദിയിലാണ്?
Answer :- ചാലക്കുടി
18. ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് വാളയാർ ?
Answer :- ഭാരതപ്പുഴ
19. നേര്യമംഗലം പദ്ധതി ഏത് നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
Answer :- പെരിയാർ
20. പേരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ്?
Answer :- പമ്പ
21. സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി?
Answer :- കുന്തിപ്പുഴ
22. ശങ്കരാ ചര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കാലടി ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്?
Answer :- പെരിയാർ
23. ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളിക്ക് വേദിയാകുന്ന നദി?
Answer :- പമ്പ
24. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി?
Answer :- വാമനപുരം
25. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവ സമ്മേളനമായ മാരാമണ് കണ്വെൻഷൻ നടക്കുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്?
Answer :- പമ്പ

Post a Comment

0 Comments