കേരളം: ചെറുതും വലുതും

 ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ   
     ഇന്റർനെറ്റ്‌ പത്രം ഏത് ❓

     ✅ഫിനാൻഷ്യൽ     
     എക്സ്പ്രസ്സ്‌ 

♦️ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ്സ്‌   
     പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് 
     1961

♦️ ഫിനാൻഷ്യൽ പത്രത്തിന്റെ   
     ഉടമസ്‌ഥർ 
     ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സ്‌    
     ലിമിറ്റഡ് 

♦️ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സ്‌    
      ലിമിറ്റഡിന്റെ സ്‌ഥാപകൻ 
     രാംനാഥ് ഗോയങ്ക (1932)

♦️ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദിനപത്രം
     ബംഗാൾ ഗസറ്റ് (1780)

♦️ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ    
     സായാഹ്നപത്രം 
     മദ്രാസ് മെയിൽ 

♦️ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും   
     പ്രചാരമുള്ള ദിനപത്രം 
     ദൈനിക് ജാഗരൺ (ഹിന്ദി )

♦️ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും     
     പ്രചാരമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രം 
      ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

♦️ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 
     ദിനപത്രങ്ങൾ  
     പുറത്തിറക്കുന്ന 
     സംസ്‌ഥാനം 
     ഉത്തർപ്രദേശ് 

♦️ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ  
     ഭാഷകളിൽ ദിനപത്രങ്ങൾ    
     പുറത്തിറക്കുന്നത് 
     ന്യൂഡൽഹി
കേരളം: ചെറുതും വലുതും

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം?
   - ശാസ്താംകോട്ട

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായല്‍?
   - വേമ്പനാട് കായല്‍ 

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കായല്‍?
   - ഉപ്പള കായല്‍ 

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യ ജീവി സങ്കേതം?
   - പെരിയാര്‍ (ഇടുക്കി )

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വന്യ ജീവി സങ്കേതം?
   - മംഗളവനം (എറണാകുളം)

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനം?  
   - ഇരവികുളം 

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം? 
   - പാമ്പാടും ചൊല

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി സങ്കേതം?  
   - തട്ടേക്കാട് 

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതം? 
   - മംഗളവനം
 (ഏറണാകുളം )

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വനം ഡിവിഷന്‍? 
   -  റാന്നി 

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വനം ഡിവിഷന്‍? 
   - മറയൂര്‍ 

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി?  
   - പെരിയാര്‍ (244 km )

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി? 
   - മഞ്ചേശ്വരം പുഴ (16 km)

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി?
   - ആനമുടി

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ?
   - ഷൊർണ്ണൂർ

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ഡിവിഷന്‍?
   - തിരുവനന്തപുരം 

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ  റെയിൽവേ ഡിവിഷന്‍?
   - പാലക്കാട് 

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല?
    - പാലക്കാട്

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ  ജില്ല?
    - ആലപ്പുഴ 

🌀കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസമൃദ്ധിയുള്ള നദി?
   - പെരിയാർ

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചനപദ്ധതി?
   - കല്ലട

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ  ഡാം?
   - മലമ്പുഴ  ഡാം 

🌀കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ല?
   - മലപ്പുറം

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ  ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി?
   - മാട്ടുപെട്ടി 

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി?
   - ഇടുക്കി

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്ക്?
   - ഏറനാട്

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ  താലൂക്ക്?
   - കുന്നത്തൂര്‍ (കൊല്ലം )

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ ഉള്ള ജില്ല?
    - മലപ്പുറം 

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്?
    - കുമിളി 

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്?
    - വളപട്ടണം (കണ്ണൂര്‍ )

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം?
    - അതിരപ്പള്ളി 

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ പാർക്ക്?
    - ഇരവികുളം 

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ?
     - തിരുവനന്തപുരം 

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈവേ?
   - NH 17(421 km)

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ട?
   - ബേക്കല്‍ കോട്ട 

🌀കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റയില്‍വേ പാത? 
  - വല്ലാര്‍പ്പാടം റെയിൽവേ ലിങ്ക്

Post a comment

0 Comments